Menu Close

Todo-mongodb

Todo

پروژه ی کارهای روزمره که با nodejs نوشته شده است

این پروژه کوچک در زمان یادگیری nodejs طراحی شده است تا مفاهیم یادگرفته شده بهتر درک شود

در این پروژه از ساختار MVC استفاده شده به کمک فریمورک expressjs

در این پروژه با استفاده از Mongoose ODM داده ها در دیتابیس قرار میگیرد که با کمک این ODM با دیتابیس Mongodb ارتباط برقرار شده است

View Source Code
Posted in Development